Số điện thoại:
Password:
 • Rất tốt
  299
 • Tốt
  64
 • Bình thường
  27
 • Chưa tốt
  33
 • Rất tệ
  91
Gửi
ILucky
0 bản thu
84903458862
20 bản thu
AdminSangtao
298 bản thu
HaiHuoc
34 bản thu
SisPi
SisPi   
60 bản thu
84906467957
4 bản thu
841264029309
5 bản thu
hyentuyet
36 bản thu
YenNhi549
3 bản thu
Hướng dẫn Upload bản thu

Các bạn thành viên thân! Hiện nay mình thấy rất nhiều bạn thành viên không upload được bản thu khi hệ thống funring sáng tạo mới nâng cấp bảo mật lên....